lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap & Contributie

In dit artikel vind je informatie over:
– Inschrijvingen
– Contributie
– Overschrijving van actief lidmaatschap naar rustend lidmaatschap
– Mutaties lidmaatschap
– Beeindiging lidmaatschap
– Overschrijvingen van SV NEVELO naar een andere voetbalvereniging
– Overschrijvingen van een andere voetbalvereniging naar SV NEVELO
– Financiële verplichtingen

Inschrijvingen

Welkom bij de gezelligste voetbalvereniging van Oisterwijk!

Fijn dat je lid wilt worden van SV NEVELO. Je kunt dit het gemakkelijkst doen door dit INSCHRIJFFORMULIER in te vullen. Ook kun je inschijfformulieren verkrijgen op het sportcomplex van onze vereniging. Volledig ingevulde inschrijfformulieren kun je inleveren bij de balie.

Let op: 

Lever ook een pasfoto in als je 9 jaar of ouder bent. Deze komt op je KNVB-spelerpas.
Indien je 16 jaar of ouder bent, lever dan ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs in.

Op het moment dat het inschrijfformulier bij SV NEVELO binnen is, neemt de leeftijdcoördinator contact met je op.

Contributie

> 18 jaar (Senioren)€ 192,00
12 tm 18 jaar (Junioren)€ 151,00
4 tm 11 jaar (Pupillen)€ 114,00
Gezinscontributie€ 340,00
G-voetbal (>18 jaar)€ 192,00
Rustend lid€   80,00
Lid ouder dan 65 jaarVrij

De contributie wordt geheven over de leeftijd, niet over de categorie waarin men speelt. Bovenstaande bedragen gelden per contributiejaar. Het contributiejaar telt 12 maanden en loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Het is alleen mogelijk de contributie per automatische incasso te voldoen. Wij verzoeken eenieder die nog geen machtiging heeft gegeven voor automatische incasso dit alsnog te doen. Je kunt hiervoor een email sturen.

Voor alle duidelijkheid het verschil tussen kalenderjaarkwartalen en voetbaljaarkwartalen. Voetbaljaarkwartalen lopen gelijk aan het voetbalseizoen.

Kalender Periode Voetbalseizoen
3e kwartaal=jul-sep=1e kwartaal
4e kwartaal=okt-dec=2e kwartaal
1e kwartaal=jan-mrt=3e kwartaal
2e kwartaal=apr-jun=4e kwartaal

Overschrijving van ACTIEF lidmaatschap naar RUSTEND lidmaatschap

Indien je stopt met voetballen maar je wilt wel lid van de vereniging blijven, vul dan dit MUTATIEFORMULIER in. Nadat we het hebben ontvangen op het adres dat in het formulier staat aangegeven, laten we je weten per welke datum je lidmaatschap en het daarmee samenhangend contributiebedrag zal worden aangepast.

Let op: indien het actief lidmaatschap gedurende het lopende lidmaatschapsjaar wordt overgezet naar rustend lid, blijf je het resterend deel van het lopend lidmaatschapsjaar t/m juni contributieplichtig als actief lid.

Mutaties lidmaatschap

Indien er wijzigingen in je persoonlijke situatie zijn die van invloed zijn op de ledenadministratie van SV NEVELO, geef die dan zsm door.
Voorbeelden van relevante wijzigingen zijn: verhuizing, ander e-mailadres, andere bank, ander telefoonnummer, enzovoorts.

Beeindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen middels dit volledig ingevuld en ondertekend UITSCHRIJFFORMULIER worden opgezegd. Het formulier dient vóór 30 juni bij ons binnen te zijn. Leden die zich ná 30 juni uitschrijven blijven contributieplichtig tot 30 juni van het volgende contributiejaar. Indien het lidmaatschap gedurende het lopende lidmaatschapsjaar wordt opgezegd, blijf je het resterend deel van het lopend lidmaatschapsjaar t/m juni contributieplichtig.

Overschrijvingen van SV NEVELO naar een andere voetbalvereniging

Van spelers die overschrijving naar een andere vereniging willen dient de overschrijving voor 15 juni bij de KNVB binnen te zijn. Doe je overschrijvingsverzoek daarom vóór 1 juni aan de secretaris van SV Nevelo, daarna is overschrijving niet meer mogelijk.

Dit dien je kenbaar te maken via dit OVERSCHRIJFFORMULIER.  Lever het in op het adres dat in het formulier staat aangegeven. De secretaris zorgt er dan voor dat alle bescheiden tijdig in je bezit komen, zodat je met deze spullen naar de secretaris van de verenging kunt waar je naar toe gaat. 

Let op: indien na controle blijkt dat er nog betaalverzuimen bestaan in de vorm van contributies of boetes als gevolg van bijvoorbeeld gele en/of rode kaarten, zal pas overschrijving worden verleend na volledige betaling van deze verzuimen.
Overschrijvingen van een andere voetbalvereniging naar SV NEVELO

Indien je overschrijving naar SV NEVELO wenst is het van belang dat je dit vóór 31 mei doet. Eerder is beter omdat er nogal wat dingen moeten worden geregeld.

U dient bij de secretaris van de vereniging die u verlaat een overschrijvingsformulier te laten invullen. Daarnaast moet u zorgen dat je een ledenmutatiekaart meekrijgt alsmede je spelerspas.