Algemene Ledenvergadering 17 december 2018

Beste Nevelo -leden,

Wij moeten vanwege omstandigheden de Algemene Ledenvergadering verplaatsen. Deze zal nu op maandag 17 december 2018 plaatsvinden. Deze zal om 20.30 uur beginnen.

Agenda vergadering

 1. Opening door voorzitter
 2. Mededelingen hoofdbestuur
 3. Vaststellen notulen Jaarvergadering 2017
 4. Jaaroverzicht Secretariaat
 5. Jaaroverzicht Jeugdcommissie
 6. Verslag penningmeester
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Verkiezing kascontrolecommissie
 9. Verkiezing Dagelijks Bestuur:
  Aftredend en herkiesbaar: Voorzitter Marc Damen
  Aftredend en herhiesbaar: Secretaris Johan Frederiks
  Aftredend en herkiesbaar: Penningmeester Rien Pijnenburg
  Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden conform artikel 12 van de statuten.
 10. Rondvraag

 

Wij hopen veel leden te mogen begroeten.

Met vriendelijke sportgroet,

Dagelijks Bestuur SV Nevelo